Velkommen til Vestlandstreff.

Vestlandstreffet skal være et uformelt treff. Det legges vekt på det sosiale og mulighetene for å pleie

kontakten med andre Corvette entusiaster. Corvette interesserte fra hele landet er velkommen.

Hva er Vestlandstreff?
Vestlandstreffet kom i gang i 2005 etter samtaler mellom avdeling Bergen og avdeling Rogaland. Etter landstreffet samme år i Stavanger, kom det ønske om å kunne samles igjen og pleie kontakten også utenom landstreffet. Idè ble til handling og det første treffet gikk av stabelen i Haugesund september 2005 og samlet 37 personer fordelt på 20 Corvetter. Ettersom treffet falt godt i smak hos deltakerne, ble det bestemt at treffet hadde livets rett og Vestlandstreffet er i dag et fast treff som legges til månedsskifte august / september.

I 2012 ble det gjort om på treffet og det ble flyttet til Pers Hotell på Gol. Med Gol som plassering er det også kort vei for medlemmer på Østlandet, i 2012 var 60 % av deltakerne fra vest og 40 % fra øst. Corvette entusiaster fra hele landet er velkommen til treffet. Så folk i øst og vest og resten av landet, gjør dere klar til årets happening på Gol. Det blir nok minst like kjekt som sist.